Poremećaji izgovora ili poremećaji artikulacije spadaju u skupinu dyslalia. To se očituje u omisijama (izostavljanjima) glasova, supstitucijama (zamjenama) glasa nekim drugim glasom i distorzijama (neispravnom izgovoru) glasova.

 

Ovisno o uzrocima, glasovni sustav pojedinca može biti oštećen u manjoj ili većoj mjeri. Primjerice, kod rascjepa nepca poremećen je praktički čitav glasovni sustav, dok kod organskih i funkcionalnih odstupanja gotovo redovno se radi o skupinama glasova, a ne cijelom sustavu glasova.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

SIGMATIZAM - odnosi se na neispravan izgovor glasova S Z C Š Ž Č Ć Đ DŽ; najčešće je zahvaćena cijela skupina iako može biti samo dio glasova.

ROTACIZAM - po učestalosti je nakon sigmatizma; lako se uočava i prepoznaje kao neispravan glas R.

LAMBDACIZAM - obuhvaća neispravan izgovor glasova L i LJ.

KAPACIZAM I GAMACIZAM su nazivi za poremećaje glasova K i G. Taj poremećaj ne toleriramo nakon druge godine, već pri primicanju trećoj godini uzimamo u tretman.

TETACIZAM I DELTACIZAM - nazivi su za poremećen izgovor glasova T i D.

TETIZAM - prelaženje većeg broja konsonanata u T i D, čime osiromašuje govorni sustav za čak 11 glasova: S Z C Č Ć K G Z Ž Š Đ.

ETACIZAM je naziv za poremećaj vokala E, koji je ujedno i jedini vokal koji može biti poremećen u sklopu tzv. funkcionalnih dyslalia.