Dijete u ovoj dobi u potpunosti komunicira, sve više razmišlja, prepričava prošle događaje. Rječnik se naglo razvija, obogaćuje, a glasovi su svi razvijeni. U artikulaciji još se mogu potkrasti greške u konsonantski zahtjevnijim sklopovima, još postoje neke gramatičke pogreške, u smislu pravilnog korištenja subjekta i predikata i drugih glagolskih vremena. Riječi "blizu" i "daleko" su mu poznate. Počinje glasovna analiza i sinteza.

 

Dijete neprestano zapitkuje o značenju riječi, o prostoru i vremenu, te uzroku i posljedici.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Počinje koristiti apstraktne riječi i zanima ga njihovo značenje. Rečenica je potpuna, produljena i zastupljene su sve vrste riječi.

 

Počinje uočavati komparaciju pridjeva lijep, ljepši, najljepši. Razumije redoslijed događanja: prvo ćemo, onda. "Kako", "zašto" i "kada" neprekidno koristi. Počinju pregovaranja i uvjeravanja. Razlikuje se način komunikacije s odraslima i djecom. Smišlja šale i prepričava ih unedogled, upliće maštu u stvarnost. Obožava čitanje priča koje kasnije pretvara u igrokaze. Asocijacije se toliko isprepliću da nerijetko počinje s jednim sadržajem, a završi drugim. Voli zagonetke i pitalice, slaže rimu.

 

U stanju je izraziti svoj stav i mišljenje, govori o potrebama i osjećajima. Sada se pojavljuje svjesnost o sebi, tjelesnim osobinama, osobinama posjedovanja i preferencije, dijete zna svoju adresu, bitno o obitelji. Nastaje suparništvo - uspoređuje se s drugom djecom, a neuspjeh pokušava prihvatiti.