BRZOPLETOST

 

Sindrom brzopletosti u sebi sadrži brojne poremećaje, pa je i kao takav teže prepoznatljiv. D. A. Weiss daje definiciju koja navodi da je brzopletost poremećaj koji karakterizira nesvjesnost osobe o vlastitom poremećaju, obilježen jednom kaotičnošću, brzim prijelazima s jedne misli na drugu, u najvećem broju slučajeva ubrzanim tempom govora.

 

Brzopletost je verbalna manifestacija središnje jezične neuravnoteženosti koja zadire u sve kanale komunikacije: čitanje, pisanje, ritam i općenito u ponašanje. Važno je naglasiti da dijete teško prihvaća norme koje mu postavlja okolina, te ono samo postavlja svoje norme po kojima se rukovodi. Svaka igra djetetu brzo dosadi, ono mijenja aktivnosti bez nekog reda, a pritom zaboravlja prethodnu aktivnost.

 

Govor djeca svladavaju površno jer nisu usredotočena na govor okoline, često ubacuju neadekvatne pauze, neadekvatnu melodiju, te intonaciju, riječi se nagomilavaju, ponekad dolazi do zamuckivanja, a s polaskom u školu nastaju pridružene poteškoće u čitanju i pisanju.

 

Djeca češće dolaze u logopedsku ambulantu zbog nekog drugog poremećaja komunikacije, a rijeđe pod dijagnozom brzopletosti.

 

PATOLOŠKI SPOR GOVOR - BRADYLALIA

 

Bradylalia se javlja kao posljedica organskih oboljenja središnjeg živčanog sustava, a najčešće endokrinoloških oboljenja. Učestalija je pojava kod mentalno retardirane djece.

 

Govor okoline teško percipiraju, jer je različitog ritma i tempa od njihovog, što dovodi do nerazumijevanja upućene im informacije. Karakteristika govora je produžavanje svih glasova, nazalnost i tromost.

 

Treba naglasiti da su i misaoni procesi usporeni, ističe se izrazita nefleksibilnost u reakcijama. Zato je govor zamoran, razvučen i nejasan.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player