U dobi od šeste i sedme godine dijete je steklo sigurnost u fonematskoj analizi i sintezi, čiji elementarni stupnjevi se uglavnom razviju u predškolskoj dobi. U ovoj dobi je potrebno složenije izdvajanje prvog i posljednjeg glasa u riječi, određivanje pozicije glasa u pojedinoj riječi, te konačno određivanje redoslijeda glasova u riječi.

 

Što u školskoj dobi treba biti razvijeno:

 

- vještine i funkcije usmenog govora koje su nužne za ovladavanjem pismenog govora (slušna pažnja, fonematski sluh, fonematska percepcija, analiza i sinteza);

- snalaženje u prostoru i vremenu, vizuo-prostorna percepcija, vizualno i konstruktivno mišljenje (da je dijete u stanju izdvojiti glavne elemente, razlikovati po boji, obliku, položaju u prostoru, broju);

 

- razvijenost sukcesivnih funkcija, što razumijeva da dijete planira i obavlja aktivnosti korak po korak pridržavajući se zadanog redoslijeda;

- fina motorika ruku i prstiju;

- usavršenost slušno-motoričke koordina-cije i organizacije pokreta (govor i pokret usklađeni; smisao za ritam i tempo, memoriju);

- razvijenost emocionalne inteligencije, koja upućuje na niz emocionalnih osobina (empatija, izražavanje i shvaćanje vlastitih osjećaja, sposobnost samokontrole i samosvladavanja, neovisnost u stavovima i ponašanju, kooperabilnost, upornost, poštovanje, ljubaznost. Navedene osobine ukazuju na uspješnost djeteta pri uključivanju u školu i daljnji razvoj.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player