Stručni rad logopeda obuhvaća rad s djecom svih dobnih skupina, te rad s odraslima.

 

1. RANA DJEČJA DOB

 

- od prve do treće godine života - preventiva, savjetovanje, praćenje, poticanje govora;

 

- od treće do kraja 5 godine života - testiranje, terapija poteškoća artikulacije (dyslaliae), mucanja, poremećaja pažnje, koncentracije;

 

2. PREDŠKOLSKA DOB

 

- priprema za školu, usvajanje prečitalačkih vještina, usvajanje vještina pisanja, obogaćivanje vokabulara, širenje spoznaja;

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

3. ŠKOLSKA DOB

 

- terapija svih poremećaja i poteškoća: pažnje, koncentracije, čitanja, pisanja, računanja, učenja;

 

4. ODRASLI

 

- terapija različitih tipova afazija, dizartrija, te ostalih verbalnih i neverbalnih komunikacijskih smetnji, nastalih kao posljedica cerebrovaskularnih insulta, tumora, cerebralnih trauma, degenerativnih bolesti.